STREFA WIEDZY:

linki

prawa pacjenta

RODO

ZADZWOŃ:

61 868 72 27

61 867 98 04

61 867 98 03

NAPISZ:

poznanmonar.org

ADRES:

ul. Michała Sobeskiego 2

60-579 Poznań

DOJAZD:

tramwaje: 2, 7, 17, 18

autobusy: 50, 56, 61, 82, 91, 95, 718, 719, 833

Stowarzyszenie MONAR

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu

AKTUALNOŚCI| Oferta | Programy-Projekty | Szkolenia | Zespół | Strona Główna


 

.

punktor

W roku 2019 prowadzimy program PRO FEEL, współfinansowany przez KBPN

punktor

W roku 2019 prowadzimy program dla osób z UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI i dla członków ich rodzin, współfinansowany przez KBPN. (prowadzący: Waldemar Nowak, Agnieszka Gasperowicz, Michał Świeboda, Agnieszka Gulczyńska, Rafał Rytwiński, Małgorzata Grabowska, lek. Sebastian Godlewski)

punktor

W roku 2019 prowadzimy program GDY JEDZENIE STAJE SIĘ PROBLEMEM współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania (Katarzyna Adamska)

punktor

W roku 2019 prowadzimy program GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania (Artur Sokołowski, Magdalena Müller -Ksycka)

punktor

W roku 2019 prowadzimy program INFORMACYJNO - EDUKACYJNY DLA RODZICÓW współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania (Magdalena Müller -Ksycka, Artur Sokołowski)

punktor

W roku 2019 prowadzimy program interwencyjno - terapeutyczno - edukacyjny QUO VADIS, przeznaczony dla osób z rodzin alkoholowych, doświadczających przemocy w rodzinie, w szczególności dla kobiet i dzieci, współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania. W ramach tego projektu zapraszamy do korzystania z konsultacji prawnych (Krzysztof Skórcz), z zajęć w pracowni komputerowej (Joanna Rakowska) oraz zachęcamy do udziały w  grupie Grupie Dramaterapeutycznej (Julia Gierczyk)  - zadzwoń i zapisz się

punktor

W roku 2019 prowadzimy program FRED GOES NET współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania oraz KBPN

punktor

W roku 2019 prowadzimy program PRO FEEL, współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania. W ramach tego projektu zapraszamy do korzystania z konsultacji prawnych (Krzysztof Skórcz), z zajęć w pracowni komputerowej (Joanna Rakowska) oraz zachęcamy do udziały w  grupie Grupie Psychoedukacyjnej (Aleksandra Gierczyk, Weronika Sochańska)  - zadzwoń i zapisz się

punktor

Zapraszamy na szkolenie o charakterze seminaryjno-wykładowym: Dopalacze i inne substancje psychoaktywne - rozpoznawanie problemu i metody działania  (prowadzący: Artur Sokołowski) Szkolenie dla osób województwa Wielkopolskiego, stykających się z problematyką przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych - psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy czy opiekunowie prawni.

punktor

Osoby z zaburzeniami odżywiania zapraszamy do udziału w Grupie Psychoedukacyjnej z elementami terapii. Grupa zamknięta, w cyklu 13 spotkań. Termin rozpoczęcia: 5.04.2018r. (prowadząca: Katarzyna Adamska)

punktor

W 2018 roku prowadzimy program interwencyjno - terapeutyczno - edukacyjny QUO VADIS, przeznaczony dla osób z rodzin alkoholowych, doświadczających przemocy w rodzinie, w szczególności dla kobiet i dzieci, współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania.

punktor

Czy znasz program FreD Goes Net? W roku 2018 nadal prowadzimy spotkania indywidualne i grupowe - program współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania

punktor

W 2018 roku nadal prowadzimy program SMAK ŻYCIA, współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania. W ramach tego projektu zapraszamy do korzystania z konsultacji prawnych (Krzysztof Skórcz), z zajęć w pracowni komputerowej (Joanna Rakowska) oraz zachęcamy do udziały w  grupie Treningowo-Terapeutycznej (Michał Świeboda, Joanna Rolińska) oraz  z Konsultacji Aktywizacji Zawodowej (Anna Stolaś) - zadzwoń i zapisz się

punktor

Zapraszamy na Warsztaty Aktywizacji Zawodowej (21 i 25.10.2017) oraz na Indywidualne Rozwoju Zawodowego - prowadzący: Anna Stolaś . Pobierz ulotkę.

punktor

Zapraszamy na Warsztat Kompetencji Rodzicielskich - oferta skierowana do osób, które ukończyły pewne etapy własnej terapii odwykowej i chcą poprawić relacje rodzicielskie (18-11-2017). (prowadzący: Anna Stolaś i Barbara Pniewska) Pobierz ulotkę

punktor

Zapraszamy na jednodniowe SZKOLENIE przeznaczona dla asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej, stykających się w swojej pracy z rodzicami i opiekunami, których dzieci doświadczają różnych form używania środków psychoaktywnych 27.10.2017r.   lub 23.11.2017r. lub 30.11.2017r. lub 07.12.2017r (prowadzący: Artur Sokołowski)

punktor

Wychowawców oraz nauczycieli zapraszamy na jednodniowe SZKOLENIE dotyczące problematyki używania środków odurzających (eksperymentowanie, używanie celowe lub uzależnienie) przez wychowanków i uczniów.  05.10.2017r. lub 09.11.2017r. lub 16.11.2017r. lub 21.12.2017r. (prowadzący: Artur Sokołowski)

punktor

Zapraszamy na grupę 4-dniową Grupę Treningowo-Terapeutyczną - konsultacje 3 i 6.11.2017 (prowadzący: Michał Świeboda, Joanna Rudowska)

punktor

Czy znasz program FreD Goes Net?

punktor

Przypominamy, że w każdą pierwszą niedzielę miesiąca (1100 - 1300) odbywają się otwarte mitingi grupy AN

punktor

W 2017 roku nadal prowadzimy program SMAK ŻYCIA, współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania. W ramach tego projektu zapraszamy do korzystania z konsultacji prawnych (Krzysztof Skórcz), z zajęć w pracowni komputerowej (Joanna Rakowska) oraz zachęcamy do udziały w warsztatach Weekend z Rozwojem Osobistym (Michał Świeboda, Izabella Rzeźniczak), grupie Treningowo-Terapeutycznej (Michał Świeboda, Izabella Rzeźniczak), Warsztatach Aktywizacji Zawodowej (Anna Stolaś) oraz w Warsztatach Kompetencji Rodzicielskich (Anna Stolaś, Izabella Rzeźniczak) - zadzwoń i zapisz się

punktor

Przypominamy, że cały czas trwa nabór do MŁODZIEŻOWEJ GRUPY WARSZTATOWO-TERAPEUTYCZNEJ dla osób w wieku 13-18 lat, uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, nikotyny, narkotyków, telefonu, Internetu, komputera itd.
(prowadzący: Magdalena Müller - Ksycka, Rafał Rytwiński)

punktor

Od 02-03-2015 realizujemy nowy program dla osób z UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI i dla członków ich rodzin. (prowadzący: Katarzyna Adamska, Krzysztof Kaźmierowski, Waldemar Nowak, Agnieszka Gasperowicz, Michał Świeboda, Małgorzata Grabowska, lek. Sebastian Godlewski)

punktor

Przypominamy, że w każdą pierwszą niedzielę miesiąca (1100 - 1300) odbywają się otwarte mitingi grupy AN