STREFA WIEDZY:

narkotyki

literatura

listy

linki

prawa pacjenta

ZADZWOŃ:

61 868 72 27

61 867 98 04

61 867 98 03

NAPISZ:

poznanmonar.org

ADRES:

ul. Michała Sobeskiego 2

60-579 Poznań

DOJAZD:

tramwaje: 2, 7, 17, 18

autobusy: 50, 56, 61, 82, 91, 95, 718, 719, 833

Stowarzyszenie MONAR

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu

Aktualności| OFERTA | Programy-Projekty | Szkolenia | Zespół | Strona Główna


PROGRAMY INTERWENCYJNE, TERAPEUTYCZNE i EDUKACYJNE

 • dla rodziców - grupa terapeutyczna, spotkania indywidualne

 • dla osób wychowanych w rodzinach alkoholowych (DDA) - grupa terapeutyczna, terapia indywidualna

 • Zapisy na rekrutacyjne konsultacje indywidualne od poniedziałku do piątku, w godz.: 0900 - 1500

  Grupa dla rodziców

  (prowadzący: Artur Sokołowski)

  Zapraszamy do uczestnictwa osoby, które są rodzicami lub opiekunami dzieci mających kontakt ze środkami psychoaktywnymi.

  Udział w grupie terapeutycznej daje możliwość w bezpiecznym otoczeniu i dyskretnej atmosferze podzielić się swoimi trudnościami, rozterkami i emocjami związanymi z przeżywanym problemem, czerpiąc jednocześnie wiedzę i umiejętności z doświadczeń innych rodziców oraz od prowadzącego grupę terapeuty. Każde spotkanie dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie lepszego i skuteczniejszego poruszania się w obszarze rozwiązywania problemu narkotykowego i pokonywania własnych trudności.

  Dodatkowo obecność osób mających podobne problemy i doświadczenia pozwala bez wstydu i skrępowania podzielić się swoimi trudnościami otrzymując jednocześnie potrzebne informacje, umiejętności i wsparcie.

  Oferowana grupa psychoedukacyjna jest grupą 10 – 12 osobową, zamkniętą (przez cały czas jej trwania uczestniczą w niej te same osoby)

  Grupa dla osób wychowanych w rodzinach alkoholowych (DDA)

  (prowadzący: Jagoda Gierczyk, Dariusz Cieślak)

  Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w grupie terapeutycznej dla osób pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. Skoncentrujemy się na tym, w jaki sposób bolesna przeszłość decyduje o moim dzisiejszym funkcjonowaniu, jak uwolnić się od deficytów, a rozwijać istniejące zasoby i potencjały.
  Jak zrzucić ciężar i rozwinąć skrzydła.

   

  Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

   

  Wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

  Program jest skierowany dla osób uzależnionych behawioralnie tj. od hazardu, Internetu, komputera, pracy, seksu, zakupów, jedzenia itp. oraz dla członków ich rodzin.

  • Indywidualne wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionymi behawioralnie oraz członków ich rodzin. Polega na rozpoznaniu obszarów wymagających zmiany, w których nierozwiązane problemy podtrzymują trwanie w uzależnieniu, a także podejmuje główne problemy z którymi borykają się członkowie rodzin osób uzależnionych.

  • Poradnictwo rodzinne  - dla osób z uzależnieniem behawioralnym oraz członków ich rodzin. Forma pomocy polegająca na diagnozowaniu sytuacji problemowej i dostarczeniu wiedzy na temat uzależnień behawioralnych. Podczas indywidualnych spotkań terapeuta prowadzi pacjenta do rozeznania się w swojej sytuacji, pomaga w poradzeniu sobie z trudnymi uczuciami, uczy nowych umiejętności oraz pracuje nad zmianą w obszarach radzenia sobie z emocjami, przekonaniami, schematami myślenia.

  • Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza psychiatrę (porada terapeutyczna) - dla osób z uzależnieniem behawioralnym i członków ich rodzin. Usługi psychiatryczne w zakresie konsultacji diagnostycznej, zaproponowanie farmakoterapii, prowadzenie pacjenta w procesie leczenia farmakologicznego.
   Dla osób z uzależnieniem behawioralnym i członków ich rodzin. Realizowane w postaci indywidualnych godzinnych sesji z lekarzem psychiatrą.

  • Grupa warsztatowo-terapeutyczna dla osób z uzależnieniem behawioralnym. Grupa ma na celu rozpoznanie dynamiki podtrzymującej trwanie uzależnienia i możliwość przepracowania znaczących obszarów. w grupie zakłada się pracę nad zmianą nawyków, rozpoznaniem schematów odpowiedzialnych za nałogowe zachowania, pracę w zakresie emocji, naukę zapobiegania nawrotom, a także rozwijanie umiejętności tworzenia bliskich i szczerych relacji oraz umiejętności bycia w „tu i teraz”.
   Terapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy jednostki, zarówno te świadome jak i nieświadome, po pewnym czasie uwidocznią się w grupie, w kontaktach z pozostałymi uczestnikami i z prowadzącymi. Uczestnictwo w terapii stwarza możliwości przyjrzenia się tym problemom w bezpiecznej atmosferze. Grupa terapeutyczna pozwala przyjrzeć się własnym wzorcom kontaktowania się z ludźmi, tego jak budujemy z nimi relacje i może przyczyniać się do ich zmiany na bardziej satysfakcjonujące.

  • Młodzieżowa grupa warsztatowo-terapeutyczna dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, nikotyny, narkotyków, telefonu, Internetu, komputera itd. Celem grupy jest m.in. dostarczenie wiedzy na temat tego czym jest używanie szkodliwe i uzależnienie, poszukiwanie źródeł problemów oraz alternatywnych źródeł przyjemności, a także zwiększanie umiejętności społecznych. Na zajęciach uczestnicy mogą porozmawiać o trudnych i ważnych dla nich sprawach, mają też okazję dzielić się swoimi wrażeniami, emocjami oraz przekonaniami i poglądami na świat. Dzięki udziałowi w grupie mogą przyjrzeć się swoim zachowaniom, dowiedzieć się, jak są odbierani przez otoczenie oraz jak nawiązywać prawidłowe relacje z innymi. Grupa w składzie 6-10 osób będzie się odbywać przez 32 spotkania, 2 godziny raz w tygodniu.

  Każda osoba zgłaszająca się do poradni odbywa konsultację, której celem jest wstępne rozpoznanie problemu. Na podstawie tej konsultacji podejmowana jest decyzja o kontynuowaniu procesu diagnostycznego i objęcia pomocą lub zaproponowaniu skorzystania z innej formy pomocy.

  Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na konsultacje wstępne w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

  Po odbyciu konsultacji wstępnej przeprowadzana jest diagnoza, a następnie rozpoczyna się terapię z wyznaczonym terapeutą.