STREFA WIEDZY:

linki

prawa pacjenta

RODO

ZADZWOŃ:

61 868 72 27

61 867 98 04

61 867 98 03

NAPISZ:

poznanmonar.org

ADRES:

ul. Michała Sobeskiego 2

60-579 Poznań

DOJAZD:

tramwaje: 2, 7, 17, 18

autobusy: 50, 56, 61, 82, 91, 95, 718, 719, 833

Stowarzyszenie MONAR

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu

Aktualności| OFERTA | Programy-Projekty | Szkolenia | Zespół | Strona Główna


PROGRAM POSTREHABILITACYJNY

  • terapia indywidualna

  • trening interpersonalny

  • pracownia komputerowa

  • porady prawne

  • pracownik socjalny   

  • grupa AN (pierwsza niedziela miesiąca - miting otwarty)

Zapisy od poniedziałku do piątku, w godz.: 0900 - 1500

grupa Treningowo - Teraputyczna

(prowadzący: Michał Świeboda, Joanna Rudowska)

Pacjenci po ukończeniu pogłębionego etapu leczenia odwykowego będą mogli uczestniczyć w intensywnym, 4 dniowym treningu, podczas którego uczyć się będą zdrowego funkcjonowania w relacjach, rozpoznawać destrukcyjne sposoby radzenia sobie z problemami i obszary, które we wcześniejszym procesie terapeutycznym nie zostały wystarczająco zbadane, czy przepracowane.

Uczestnicy treningu dotkną takich obszarów jak radzenie sobie z emocjami, które wciąż są dla nich trudne, z rozpoznaniem sytuacji zagrażających ich abstynencji oraz z wypracowaniem własnych narzędzi służących zmniejszenie ryzyka nawrotów.

Grupa ma charakter treningu interpersonalnego i intrapsychicznego. Wzbogacona jest o część terapeutyczną, polegającą na tym, że uczestnik oprócz rozpoznania problemu ma też możliwość przepracowania własnej trudności, co daje szanse na poprawę komfortu życia.

Uczestnictwo w treningu zostanie poprzedzone konsultacjami indywidualnymi Podczas konsultacji indywidualnych zostanie zdiagnozowany obszar problemowy, nad którym osoby będą pracowały podczas treningu.

Weekendy z Rozwojem Osobistym

(prowadzący: Michał Świeboda, Izabella Rzeźniczak)

"Poczucie własnej wartości"

Weekendy z rozwojem osobistym prowadzone metodą warsztatową i treningu grupowego, przez dwa weekendowe dni. Zaproponowane będą ćwiczenia, w trakcie których, każdy z uczestników będzie mógł sam na sobie doświadczyć czegoś nowego – bliżej poznać siebie. Po każdym ćwiczeniu zaproponujemy podzielenie się emocjami i przeżyciami tak, aby jeszcze bardziej zintegrować doświadczenie i wzbogacić się o sposób postrzegania innych uczestników. 

  

Zajmujemy się zagadnieniem poczucia własnej wartości.

Jakie mam poczucie własnej wartości, w jaki sposób je niszczę i jak mogę je budować?

 

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej

(prowadzący: Anna Stolaś)

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli określić swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe.

Ponadto osoby uczestniczące w warsztatach, będą mogły zapoznać się z aktualną sytuacją na rynku pracy, wymogami pracodawców wobec potencjalnych pracowników i przygotować się do skuteczniejszego działania w zakresie poszukiwania pracy. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami autoprezentacji, komunikacji, które okazują się bardzo pomocne podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Uzyskają również informacje na temat pisania dokumentów aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny), nowoczesnych metod rekrutacji i selekcji stosowanych przez pracodawców.

Zapraszamy również na indywidualne konsultacje – zarówno dla osób chcących wziąć udział w warsztatach, jak i dla tych, którzy potrzebują wyłącznie konsultacji.

Warsztat Kompetencji Rodzicielskich

(prowadzący: Anna Stolaś, Izabella Rzeźniczak)

Jednodniowe spotkania w grupie, prowadzonego metodami aktywizującymi.

Warsztaty (dwa w ciągu roku) przeznaczone są dla osób uzależnionych, które ukończyły przynajmniej wstępne etapy terapii i chcą pracować nad poprawą relacji z własnymi dziećmi, chcą być lepszymi rodzicami. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z psychologiczną teorią przywiązania oraz jej zastosowaniem w kształtowaniu więzi w obrębie rodziny. Uczestnicy będą mieli okazję przeanalizować swoją sytuację oraz poznać narzędzia przydatne w kształtowaniu bezpiecznych i satysfakcjonujących relacji, opartych na szacunku i zaufaniu. Zdobyta wiedza stanowić będzie punkt wyjścia dla bardziej satysfakcjonującego funkcjonowania w środowisku domowym i rozszerzenie nowego stylu na inne relacje. Jest to forma uzupełniająca wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie różnych form terapii.

Pracownia Komputerowa

(prowadzący: Joanna Rakowska)

Dla Pacjentów naszej Poradni oraz innych ośrodków leczenia uzależnień w Poznaniu (po ukończeniu min. jednego etapu terapii).

Zajęcia indywidualne, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestnika. Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera, m.in.: środowisko Windows, pakiet Office, programy graficzne, Internet, e-mail, komunikatory, społeczności, zakupy, budowa strony www, pisanie bezwzrokowe, redagowanie dokumentów.

Porady Prawne

(Krzysztof Skórcz)

Dla Pacjentów naszej poradni oraz innych ośrodków leczenia uzależnień w Poznaniu (po ukończeniu min. jednego etapu terapii), szukających pomocy w uregulowaniu własnej sytuacji prawnej.

Konsultacje prawne w zakresie prawa rodzinnego, karnego i in.

Pracownik Socjalny

(Anna Drajer)

Dla Pacjentów naszej poradni oraz innych ośrodków leczenia uzależnień w Poznaniu, potrzebujących wsparcia w zakresie spraw socjalno-administracyjnych.

Grupa AN

(Narcotics Anonymous -  Anonimowi Narkomani) IP Nr. 1

www.anonimowinarkomani.org

NA jest bezdochodową wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których głównym problemem stały się narkotyki. Jesteśmy zdrowiejącymi uzależnionymi, którzy spotykają się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w utrzymywaniu czystości. Jest to program całkowitej abstynencji od wszelkiego rodzaju narkotyków. Jedynym warunkiem przynależności do tej wspólnoty, jest pragnienie, żeby przestać je zażywać.”

 Grupa „Niedziela”, miting: niedziela 1100 – 1300, pierwsza niedziela miesiąca - miting otwarty

KONTAKT: niedzielanatlen.pl