STREFA WIEDZY:

linki

prawa pacjenta

RODO

ZADZWOŃ:

61 868 72 27

61 867 98 04

61 867 98 03

NAPISZ:

poznanmonar.org

ADRES:

ul. Michała Sobeskiego 2

60-579 Poznań

DOJAZD:

tramwaje: 2, 7, 17, 18

autobusy: 50, 56, 61, 82, 91, 95, 718, 719, 833

 

Stowarzyszenie MONAR

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu

Aktualności| Oferta | PROGRAMY-PROJEKTY | Szkolenia | Zespół | Strona Główna


PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE:

URZĄD MIASTA POZNANIA

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 

PRO FEEL  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym -Prowadzenie innych działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych lub interwencyjnych, skierowanych do osób zagrożonych zażywaniem narkotyków i/lub środków psychoaktywnych, osób eksperymentujących z narkotykami i/lub środkami psychoaktywnymi oraz osób uzależnionych

 • INDYWIDUALNE SPOTKANIA INTERWENCYJNO-INFORMACYJNE

 • GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 • PORADY PRAWNE

 • FRED GOES NET Zajęcia warsztatowe „FreD goes net” są przeznaczone dla młodych osób (13-25 lat), które eksperymentują z narkotykami, tzw. dopalaczami i alkoholem i często zostały już przyłapane na posiadaniu nielegalnych substancji psychoaktywnych.

                                            Więcej informacji….

  PROGRAM INFORMACYJNO-EDUKACYJNY DLA RODZICÓW  Program informacyjno-edukacyjny dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

 • WARSZTATY INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

 • KONSULTACJE RODZINNE I INDYWIDUALNE

 • GDY JEDZENIE STAJE SIĘ PROBLEMEM Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania

 • WARSZTATY TEMATYCZNE

 • KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 • GRUPA DLA RODZICÓW Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnym oraz uzależnionych

 • SPOTKANIA GRUPOWE

 • SPOTKANIA INDYWIDUALNE

 • QUO VADIS przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy domowej oraz ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych występowaniem przemocy.

 • KONSULTACJA, DIAGNOZA, TERAPIA

 • DYŻUR INTERWENCYJNY - informacja o możliwościach i kierunkach działań, terapii, sposobie działań, ośrodkach wsparcia, schronienia czy pomocy socjalnej, o ofercie Stowarzyszenia MONAR i innych ośrodków pomocowych  

 • GRUPA DRAMATERAPEUTYCZNA 

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 • PORADY PRAWNE

 •  

   

  KRAJOWE BIURO
  DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

   

  FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA
  PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

   

  UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

  Wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

  Program jest skierowany dla osób uzależnionych behawioralnie tj. od hazardu, Internetu, komputera, pracy, seksu, zakupów, jedzenia itp. oraz dla członków ich rodzin.

  Każda osoba zgłaszająca się do poradni odbywa konsultację, której celem jest wstępne rozpoznanie problemu. Na podstawie tej konsultacji podejmowana jest decyzja o kontynuowaniu procesu diagnostycznego i objęcia pomocą lub zaproponowaniu skorzystania z innej formy pomocy.

  Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na konsultacje wstępne w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

  Po odbyciu konsultacji wstępnej przeprowadzana jest diagnoza, a następnie rozpoczyna się terapię z wyznaczonym terapeutą.

   

                                            Więcej informacji….

  FRED GOES NET Zajęcia warsztatowe „FreD goes net” są przeznaczone dla młodych osób (13-25 lat), które eksperymentują z narkotykami, tzw. dopalaczami i alkoholem i często zostały już przyłapane na posiadaniu nielegalnych substancji psychoaktywnych.

                                            Więcej informacji….

  PRO FEEL Realizacja programów profilaktyki selektywnej

  • Konsultacje i rozmowy motywujące dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów

  • Poradnictwo rodzinne - indywidualna praca terapeutyczna z rodzicami lub opiekunami dzieci i młodzież zagrożonej narkomanią i eksperymentującej ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używające;

  • Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży

  • Warsztaty umiejętności psychospołecznych metodą dramy stosowanej

  • Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców i opiekunów