STREFA WIEDZY:

linki

prawa pacjenta

RODO

ZADZWOŃ:

61 868 72 27

61 867 98 04

61 867 98 03

NAPISZ:

poznanmonar.org

ADRES:

ul. Michała Sobeskiego 2

60-579 Poznań

DOJAZD:

tramwaje: 2, 7, 17, 18

autobusy: 50, 56, 61, 82, 91, 95, 718, 719, 833

Stowarzyszenie MONAR

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu

Aktualności| Oferta | Programy-Projekty | SZKOLENIA | Zespół | Strona Główna


 

Zapraszamy na szkolenie o charakterze seminaryjno-wykładowym:

Dopalacze i inne substancje psychoaktywne - rozpoznawanie problemu i metody działania – mały grant

(prowadzący: Artur Sokołowski)

Szkolenie dla osób województwa Wielkopolskiego, stykających się z problematyką przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych - psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy czy opiekunowie prawni.

 

Wybrane zagadnienia:

  • pokazanie trendów, charakterystyki i rozwoju zjawiska współczesnej narkomanii;

  • nauczenie metod rozpoznawania i wykrywania oznak używania narkotycznych środków psychoaktywnych;

  • przedstawienie wyglądu i charakterystyka popularnych i dostępnych środków odurzających;

  • omówienie diagnozy zespołu uzależnienia;

  • zapoznanie z dynamiką uzależnienia, jego fazami i mechanizmami;

  • naukę doboru adekwatnych instrumentów pomocy;

  • przedstawienie praktycznych umiejętności przydatnych do pracy z osobami uzależnionymi;

  • omówienie metod interwencji w obszarze uzależnień;

  • wskazanie możliwości motywowania i wpływania na uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem osób do skorzystania z profesjonalnej pomocy w placówkach lecznictwa odwykowego

 

Terminy:                     09.XI. lub 19.XI. lub 22.XI lub 30.XI.2018r.

Czas trwania szkolenia:                  8 godzin (w trakcie szkolenia przewidziane przerwy)

Miejsce:                       Poradnia MONAR, ul. Michała Sobeskiego 2 w Poznaniu

Zapisy:                        Telefonicznie:  61 868 72 27 od poniedziałku do piątku, w godz. 900 - 1500

 

 

Ilość miejsc ograniczona (10 osób na każdym szkoleniu). Decyduje kolejność zgłoszeń

Udział w warsztacie jest bezpłatny