OTOCZENIE TERAPII

Oferujemy również:

 

Wizyty u lekarza psychiatry dr med. Sebastiana Godlewskiego 
w każdy wtorek i piątek po południu, możliwe również teleporady. Porady odbywają się na Narodowy Fundusz Zdrowia. 

W celu umówienia wizyty, prosimy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem Poradni. 

 

Bezpłatne konsultacje z prawnikiem mec. Krzysztofem Skórczem. 
Odbywają się we wtorki po południu, trwają po pół godziny. 
Prosimy o telefoniczne umawianie się przez sekretariat. 

 

Spotkania Anonimowych Narkomanów 

Odbywają się w każdą niedzielę:

o godzinie 11.00 - spotkania AN po polsku
o godzinie 13.00 - spotkania ukraińskiej grupy AN 

W celu zapisania wystarczy przyjść na spotkanie jednej z grup, które odbywają się co tydzień w Poradni.