OTOCZENIE TERAPII

Oferujemy również:

 

Wizyty u lekarza psychiatry dr med. Sebastiana Godlewskiego:  

Lekarz przyjmuje we wtorki i piątki po południu, możliwe są również teleporady. Wizyty odbywają się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
W celu umówienia wizyty prosimy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem Poradni. 

 

Bezpłatne konsultacje z prawnikiem mec. Krzysztofem Skórczem:

Zarówno osoby doświadczające przemocy, jak i te zderzające się z uzależnieniem bliskich muszą zająć się stroną prawną życia swojego i swoich dzieci.
Prawnik zapewni pomoc w uporządkowaniu sytuacji prawnej beneficjentów w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych; Zajmie się wskazaniem i informowaniem o możliwych, dalszych krokach prawnych w celu unormowania statusu prawnego oraz poprawy sytuacji życiowej. Podniesie poczucia bezpieczeństwa beneficjenta, zmotywuje do podejmowania działań i samodzielności.

Konsultacje odbywają się we wtorki, osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni. 

 

Pracownia komputerowa:

Terapia zajęciowa w pracowni komputerowej prowadzona przez dyplomowanego terapeutę zajęciowego to dwa kierunki działania. Po pierwsze aktywizacja i motywacja, pokazanie możliwości, rozwijanie zainteresowań, otwarcie na „nowe i lepsze”, wsparcie, uświadamianie mocnych stron, skuteczności i wpływu oraz kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez wzrost samodzielności i samodecydowania. Po drugie – edukacja, wzrost kompetencji w obszarze technologii cyfrowych, ułatwienie/umożliwienie powrotu do szkoły czy podjęcia pracy a także konstruktywnego, zdrowszego spędzania czasu. Beneficjenci mogą nauczyć się wielu przydatnych umiejętności, co jest niezmiernie ważne w kształtowaniu prawidłowej postawy społecznej. Ułatwiamy w ten sposób powrót do szkoły, z nowo nabytymi umiejętnościami mają większe szanse na znalezienie pracy czy też pracy na własny rachunek. Zajęcia indywidualne odbywają się w siedzibie Poradni, dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego beneficjenta.

Kafejka Internetowa - przeznaczona dla osób chcących pod opieką terapeuty zajęciowego przećwiczyć posiadane umiejętności, sprawdzić swoją zaradność i samodzielność, zapisać się do szkoły czy poszukać pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni. 

 

Warsztaty Rozwoju Osobistego w 2021 roku:

Pragniemy Was zaprosić do udziału w kolejnej już edycji bezpłatnych, dwudniowych warsztatów rozwoju osobistego, skierowanych do wszystkich, którzy:

  • chcieliby budować bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi,
  • chcieliby rozpoznać swoje sposoby komunikacji i ich wpływ na relacje interpersonalne,
  • chcieliby rozwijać umiejętność radzenia sobie z emocjami,
  • chcieliby być bardziej świadomymi swojego funkcjonowania.

Forma pracy obejmować będzie pracę warsztatową z elementami treningu.

-> Katarzyna Adamska – psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, socjolog.

-> Izabella Rzeźniczak – psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, psycholog.

I dzień: 4 godzin (06.08.2021 – piątek, 1600 - 2000)

II dzień: 8 godzin (07.08.2021 – sobota, 1000 - 1800)

Udział w warsztacie poprzedza konsultacja z prowadzącymi, w celu zdiagnozowania obszaru problemowego nad którym będzie można pracować podczas warsztatu. Konsultacje będą przeprowadzone w dniu 31 lipca (w sobotę). Zapisy na konsultacje odbywają się w sekretariacie (telefonicznie lub osobiście). Maksymalna liczba uczestników w warsztacie to 10 osób, w związku z czym decyduje kolejność zapisów. Osoby zainteresowane warsztatem, a które z różnych powodów nie będą mogły w nim uczestniczyć, będą mogły wziąć udział w tym samym warsztacie w innym terminie - będą jeszcze 3 takie warsztaty (w październiku, listopadzie i wrześniu). Terminy kolejnych warsztatów ustalimy niebawem. Do usłyszenia!

 

► Spotkania Anonimowych Narkomanów:

Odbywają się w każdą niedzielę:
→ o godzinie 11.00 - spotkania polskiej grupy AN
→ o godzinie 13.00 - spotkania ukraińskiej grupy AN 

Nie obowiązują zapisy na te grupy, wystarczy przyjść w godzinach odbywających się spotkań. 

 

Szkolenia w 2021 roku:

„Dopalacze i narkotyki – diagnoza problemów i formy działania” 

Adresatami szkolenia są osoby zawodowo zajmujące się problemem narkomanii –
pedagodzy, psycholodzy, kuratorzy oraz pracownicy socjalni – specjaliści działających na
rzecz mieszkańców Poznania. 

Szkolenie ma charakter seminaryjno-warsztatowy i dotyczy rozpoznawania problemów
wynikających z używania, nadużywania lub uzależnienia od narkotyków i tzw. „dopalaczy”
oraz możliwych form działań interwencyjnych oraz pomocy dla osób nimi dotkniętych.