DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW

Dorosłe Dzieci Alkoholików

 

  • Grupa DDA

Poniedziałki w godz. 18.00 - 20.00
Prowadzące: Jagoda Gierczyk i Aleksandra Herman

Dorastanie w rodzinie, w której któreś z rodziców (lub oboje) jest uzależniony pozostawia bolesne ślady, aktualne również w życiu dorosłym. W terapii grupowej możemy wspólnie przyjrzeć się co się dzieje z moimi trudnymi emocjami, nieudanymi relacjami, problemami w pracy, ze zdrowiem, kiepskimi decyzjami, które nie wiedzieć dlaczego podejmuję? Dlaczego w moim życiu dzieje się inaczej niż planowałam (-łem), jestem nie tam gdzie miałam (-łem) być, nie z tym z kim chciałam (- łem) być, nie taki jest mój świat jaki marzyłam (-łem) żeby był. W grupie odtworzymy te same schematy funkcjonowania jakie prezentujemy w realnym życiu, ale tu możemy usłyszeć informacje zwrotne ze strony kilkunastu osób, jak mnie widzą, przeżywają, rozumieją. Wzrastająca świadomość siebie daje wolność zarządzania swoim życiem w zgodzie z prawdą o sobie i świecie zewnętrznym.

Grupa spotyka się raz w tygodniu przez 2 godziny, składa się z 12 uczestników. Każdy uczestnik ma możliwość być w grupie 2 lata. Rozpoczęcie grupy poprzedza indywidualna konsultacja z prowadzącą terapeutką.

  • Terapia indywidualna

Pacjent doświadcza cierpienia, problem już długo dezorganizuje jej życie. Prawdopodobnie wykorzystał już wszystkie własne sposoby poradzenia sobie z nim, bez oczekiwanego efektu. W tym miejscu zaczyna się terapia: spotkanie 2 osób wokół bólu jednego z nich. Pacjent już nie będzie zmagał się ze swoim bólem samotnie, wraz z terapeutą rozpoczyna poszukiwanie rozumienia problemu tak, by w oparciu o wzrastającą orientację odnajdywać rozwiązania uzdrawiające funkcjonowania uczestnika terapii. W atmosferze akceptacji i współczucia pacjent ma szansę odzyskać wolność zmiany własnego losu w zgodzie z sobą i własnymi prawdziwymi pragnieniami.