OSOBY UZALEŻNIONE BEHAWIORALNIE

Oferta dla osób uzależnionych behawioralnie

Osoby uzależnione behawioralnie - od czynności mogą skorzystać z terapii indywidualnej i grupowej. 
Zapisy na terapię odbywają się przez sekretariat. 


 

  • Grupa behawioralna

Odbywa się w poniedziałki od 18.00 do 20.00
Prowadzący: Zofia Czerwińska i Bartosz Janasek 

Zapisy przez sekretariat. 

Grupa behawioralna przeznaczona jest dla 8-12 uczestników i jest półotwarta co oznacza, że na miejsce uczestnika który kończy terapię, zawsze pojawia się nowa osoba. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny. Czas korzystania ze spotkań grupowych wynosi dwa lata. Grupa prowadzona jest w oparciu o metody podejścia poznawczo-behawioralnego, dialogu motywującego oraz terapii Gestalt. Ma na celu rozpoznanie dynamiki podtrzymującej trwanie uzależnienia i poprzez dobór odpowiednich interwencji, możliwość przepracowania wybranych obszarów. Na grupie uczestnicy mają możliwość budowania motywacji do zerwania z dysfunkcyjnym zachowaniem, jak również przyjrzą się sytuacjom mogącym wywołać chęć powrotu do starych, nałogowych zachowań. Poprzez wsparcie grupowe oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami, uczestnicy mają szansę uczenia się nowych, konstruktywnych zachowań służących ich zdrowieniu. W grupie zakłada się pracę nad indywidualnymi celami każdego pacjenta, związaną ze zmianą nawyków, rozpoznaniem schematów odpowiedzialnych za dysfunkcyjne zachowania, pracę w zakresie emocji, relacji społecznych, naukę zapobiegania nawrotom, a także rozwijanie umiejętności tworzenia bliskich i szczerych relacji oraz umiejętności bycia w ,,tu i teraz'', radzenie sobie z frustracją i odraczanie samonagradzania.

Oferta skierowana jest do osób uzależnionych od hazardu, zakupów, gier komputerowych, telefonu komórkowego, z zaburzeniami odżywiania, kompulsjami seksualnymi oraz nadmiarowo korzystających z mediów społecznościowych.

 

  • Terapia indywidualna

Pacjent doświadcza cierpienia, problem już długo dezorganizuje jej życie. Prawdopodobnie wykorzystał już wszystkie własne sposoby poradzenia sobie z nim, bez oczekiwanego efektu. W tym miejscu zaczyna się terapia: spotkanie 2 osób wokół bólu jednego z nich. Pacjent już nie będzie zmagał się ze swoim bólem samotnie, wraz z terapeutą rozpoczyna poszukiwanie rozumienia problemu tak, by w oparciu o wzrastającą orientację odnajdywać rozwiązania uzdrawiające funkcjonowania uczestnika terapii. W atmosferze akceptacji i współczucia pacjent ma szansę odzyskać wolność zmiany własnego losu w zgodzie z sobą i własnymi prawdziwymi pragnieniami.