Rodzice osób uzależnionych

Oferta dla rodziców osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem

 

Grupa dla rodziców 

Poniedziałki 17.00 - 19.00 

Prowadzący: Artur Sokołowski 

 

Zapraszamy do uczestnictwa osoby, które są rodzicami lub opiekunami dzieci mających kontakt ze środkami psychoaktywnymi.

Udział w grupie terapeutycznej daje możliwość w bezpiecznym otoczeniu i dyskretnej atmosferze podzielić się swoimi trudnościami, rozterkami i emocjami związanymi z przeżywanym problemem, czerpiąc jednocześnie wiedzę i umiejętności z doświadczeń innych rodziców oraz od prowadzącego grupę terapeuty. Każde spotkanie dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie lepszego i skuteczniejszego poruszania się w obszarze rozwiązywania problemu narkotykowego i pokonywania własnych trudności.

Dodatkowo obecność osób mających podobne problemy i doświadczenia pozwala bez wstydu i skrępowania podzielić się swoimi trudnościami otrzymując jednocześnie potrzebne informacje, umiejętności i wsparcie.

Oferowana grupa psychoedukacyjna jest grupą 10 – 12 osobową, zamkniętą (przez cały czas jej trwania uczestniczą w niej te same osoby)