Członkowie rodzin osób z uzależnieniem

Grupa dla członków rodzin osób uzależnionych

 

Środy 17.20 - 19.20
Prowadzący: Agnieszka Gasperowicz i Marcin Kalita

Grupa jest dedykowana osobom, które borykają się z problemem współuzależnienia. 

Grupa jest prowadzona w oparciu o nurty analizy transakcyjnej i humanistyczno-doświadczeniowy. Cele uczestników grupy są realizowane poprzez ich wzajemne interakcje w „tu i teraz”, przyglądanie się temu co się dzieje w relacjach, nazywanie i wyrażanie emocji, korzystanie ze swoich zasobów, branie odpowiedzialności za decyzje, dbanie o zaspokojenie swoich potrzeb. W funkcjonowaniu na grupie kładziemy nacisk na empatię, bezwarunkową akceptację i autentyczność.

Zapraszamy członków rodzin osób z uzależnieniem. Grupa trwa 12 miesięcy i jest półotwarta (nowe osoby dołączają po indywidualnej konsultacji z terapeutą, gdzie omawiany jest kontrakt).