Osoby uzależnione

Program odwykowy

By wziąć udział w programie odwykowym Poradni, konieczne jest zapisanie się na terapię indywdualną. W tym celu należy skontaktować się z sekretariatem i umówić się na konsultację diagnostyczną, po której pacjent zostaje zapisany na listę oczekujących do terapeuty indywidualnego. 

Terapia indywidualna

Pacjent doświadcza cierpienia, problem już długo dezorganizuje jej życie. Prawdopodobnie wykorzystał już wszystkie własne sposoby poradzenia sobie z nim, bez oczekiwanego efektu. W tym miejscu zaczyna się terapia: spotkanie 2 osób wokół bólu jednego z nich. Pacjent już nie będzie zmagał się ze swoim bólem samotnie, wraz z terapeutą rozpoczyna poszukiwanie rozumienia problemu tak, by w oparciu o wzrastającą orientację odnajdywać rozwiązania uzdrawiające funkcjonowania uczestnika terapii. W atmosferze akceptacji i współczucia pacjent ma szansę odzyskać wolność zmiany własnego losu w zgodzie z sobą i własnymi prawdziwymi pragnieniami.


Grupowy program odwykowy składa się z trzech grup: Grupy Wstępnej (lub Grupy Psychoedukacyjnej), Pogłębionej i Grupy Post-terapetycznej, aby dołączyć do grupy należy zapisać się na listę oczekujących, a terapeuci kontaktują się w celu odbycia konsultacji indywidualnej przed dołączeniem do konkretnej grupy.  


1. Grupa Wstępna i Grupa Psychoedukacyjna

przeznaczona jest dla osób borykających się z uzależnieniem, które chcą zaprzestać używania substancji psychoaktywnych. Na grupę zapraszamy osoby, które nie miały kontaktu z grupami terapeutycznymi lub chciałyby spróbować jej jeszcze raz, ale z innej perspektywy. Nie ma tu wykładów, jest rozmowa i spotkanie.

To grupa dla osób borykających się z uzależnieniem od substancji, w każdym wieku i każdej płci. Trwa 4 miesiące i odbywa się raz w tygodniu (oferujemy opcję wybrania Grupy w środy w godz. 18.00-20.00 lub w czwartki od 17.00 do 19.00). Ta grupa daje okazję, by sprawdzić, czym jest terapia grupowa i co można dzięki niej zyskać (a czego nie).

Wspólnie z innymi można nauczyć się rozpoznawać symptomy swojego uzależnienia, radzić sobie z głodem i trudnymi emocjami, przyjrzeć się jak zażywanie substancji psychoaktywnych wpływa na różne obszary życia, a także nauczyć się rozpoznawać własne wartości.

Uczestnictwo w grupie omawia się na konsultacji z jedną z osób prowadzących grupę. W trakcie tego spotkania omawiamy podstawowe zasady warunkujące uczestnictwo w grupie wstępnej lub w grupie psychoedukacyjnej. 


 

Grupa Psychoedukacyjna: środy w godz. 18.00 - 20.00. Prowadzący:  Agnieszka Kliczkowska i Bartosz Janasek

Grupa Wstępna: czwartki w godz. 17.00 - 19.00. Prowadzący: Waldemar Nowak i Klaudia Gola-Kałasznikow


 

2. Grupy Pogłębione

Grupa Pogłębiona I
Wtorki w godz. 17.00 - 19.00
Prowadzące: Aleksandra Gierczyk i Weronika Sochańska.

Zapraszamy osoby, które mają za sobą pierwsze doświadczenia terapii grupowej, wiedzą ile zależy od ich własnego wkładu i chcą zaangażować się w pracę terapeutyczną. Celem grupy jest przyglądanie się jak być w relacjach, bez cierpienia oraz bez poszukiwania ulgi w używkach. Koncentrujemy się na emocjach – rozpoznawaniu ich co pozwala na zbliżenie się do wiedzy czego potrzebuje w relacji z drugim człowiekiem.

Wszystko po to aby rozumieć swoje przeżycia, mieć do siebie zaufanie i odnaleźć swój sposób na radzenie sobie z codziennymi trudnościami.

Zapraszamy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, każdego wieku i płci. Grupa trwa 10 miesięcy i jest półotwarta (nowe osoby dołączają co ok 1,5 miesiąca). 

Grupa Pogłębiona II 

Środy w godz. 18.00-20.00
Prowadzące: Klaudia Gola-Kałasznikow i Adrianna Wolszczak- Kordulewska

Cele uczestników grupy są realizowane poprzez ich wzajemne interakcje w „tu i teraz”, przyglądanie się i poszerzanie świadomości indywidualnych sposobów budowania i utrzymania relacji, nazywanie i wyrażanie emocji, rozpoznawanie i  korzystanie ze swoich zasobów, branie odpowiedzialności za decyzje, dbanie o zaspokojenie swoich potrzeb, bycie spontanicznym oraz tworzenie relacji opartych na bliskości. W pracy w grupie kładziemy nacisk na budowanie poczucia bezpieczeństwa umożliwiającego uczestnikom doświadczenie empatii, bezwarunkowej akceptacji i autentyczności.

Zapraszamy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, każdego wieku i płci. Grupa trwa 10 miesięcy i jest półotwarta (nowe osoby dołączają po indywidualnej konsultacji z terapeutą, gdzie omawiany jest kontrakt).