Post-terapia

Oferta grupy post-terapeutycznej.

przeznaczona dla osób z uzależnieniem od substancji/czynności, współuzależnieniem i DDA

Prowadzący: Rafał Rytwiński i Weronika Sochańska

 

Grupa zaawansowana stanowi psychoterapię, której celem jest pogłębianie znajomości siebie poprzez nazywanie swoich przeżyć i rozumienie ich zgodnie z sobą oraz w kontekście swoich wcześniejszych doświadczeń tworzenia więzi, sposobu doświadczania i bycia w relacjach. Grupa, łącząc uczestników borykających się u podstaw z różnorodnymi problemami, daje możliwość wspólnego przyglądania się stylowi tworzenia relacji, analizowania funkcji substancji/czynności uzależniającej dla jednostki ale i całej rodziny. Stąd też na grupę zaawansowaną zapraszamy osoby:

 

  • z wcześniejszym doświadczeniem pogłębionej psychoterapii grupowej i indywidualnej. Najlepiej, jeśli w czasie grupy uczestnicy będą już po swojej terapii indywidualnej lub powoli ją zakańczali,
  • osoby borykające się z uzależnieniem od substancji i/lub od czynności, potrafiące już utrzymywać dłuższe okresy abstynencji, jak i osoby z tzw. współuzależnieniem (partnerzy, partnerki, członkowie rodzin osób z uzależnieniem) oraz osoby DDA,
  • z ugruntowaną motywacją i przestrzenią do regularnej obecności na grupie przez co najmniej rok czasu.

 

Kwalifikacja do grupy odbywa się w trakcie jednej lub kilku konsultacji z terapeutami prowadzącymi grupę. Grupa jest półotwarta, to oznacza że co kilka miesięcy zapraszamy do niej nowych członków. Trwa od 12 miesięcy (minimalny czas udziału w grupie) do 24 miesięcy (maksymalny czas udziału w grupie). Odbywa się raz w tygodniu przez dwie godziny i prowadzona jest w oparciu o tzw. proces grupowy.

Podstawowe cele grupy:

  • Pogłębienie umiejętności rozpoznawania, nazywania i przeżywania własnych emocji
  • Zwiększenie umiejętności włączania w swoje doświadczenie emocjonalne innych osób
  • Doświadczanie siebie w bliskości z drugim człowiekiem
  • Zwiększenie zdolności do realnej oceny siebie i swego zachowania
  • Pogłębienie wiedzy o sobie w kontekście kontaktów międzyludzkich
  • Zwiększenie umiejętności odprężania się i obniżania napięcia emocjonalnego
  • Wspólne odkrywanie sensu życia w trzeźwości i analiza funkcji substancji/czynności uzależniającej w przeżywaniu świata i w strukturze rodziny w kontekście wszystkich jej członków.