Klaudia Gola-Kałasznikow

Terapeuci

Pedagog, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznianiu. Obecnie jestem w procesie certyfikacji specjalisty terapii uzależnień.

W Poradni Monar w Poznaniu współprowadzę grupę wstępną oraz grupę pogłębioną dla osób uzależnionych. Pracuje indywidualnie z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.