Joanna Rakowska

Administracja

Dyplomowany Terapeuta Zajęciowy, St. Specjalista ds. Administracyjnych, Specjalista ds. Kadr i Płac

Pracuję w zawodzie od kilkunastu lat, prowadzę głównie zajęcia indywidualne. Terapia zajęciowa w pracowni komputerowej to dwa kierunki działania – po pierwsze aktywizacja i motywacja, pokazanie możliwości, rozwijanie zainteresowań, otwarcie na „nowe i lepsze”, wsparcie, uświadamianie mocnych stron, skuteczności i wpływu oraz kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez wzrost samodzielności i samodecydowania. Po drugie – edukacja, wzrost kompetencji w obszarze technologii cyfrowych, ułatwienie/umożliwienie powrotu do szkoły czy podjęcia pracy, a także konstruktywnego, zdrowszego spędzania czasu.

Lubię ludzi, lubię zwierzęta, a psy w szczególności. Kynologia, genealogia, rękodzieło, relacje międzyludzkie, rower, muzyka, pierogi, czerwcowe długie wieczory i dysputy do bladego świtu.... Czego mi brakuje? Czasu....