Anna Nycz

Terapeuci

Psycholożka, trenerka grupowa  

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Doświadczenie zdobywałam w Polsce, głównie w obszarze psychologii klinicznej i we Francji, w zakresie pomocy psychologicznej dla kobiet w ciężkiej sytuacji życiowej i ich dzieci. Jestem również certyfikowanym trenerem grupowym  po studiach podyplomowych w warszawskim Laboratorium Psychoedukacji. Obecnie rozwijam swoje umiejętności w Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej, która spełnia warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Jestem w stałej superwizji, biorę udział w konferencjach, publikuję artykuły naukowe o tematyce psychologiczno - kulturowej. Jestem związana również zawodowo z Fundacją Spotkanie i Tworzenie, gdzie tworzę i koordynuję warsztaty dla różnych grup wiekowych z obszaru edukacji kulturowej, prowadzę także warsztaty umiejętności społecznej dla młodzieży w szkołach średnich. 

W Poradni Monar zajmuję się prowadzeniem grupy dramaterapeutycznej dla młodzieży oraz terapii indywidualnej dla młodzieży.