Anna Nycz

Terapeuci

Psycholożka, trenerka grupowa  

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Doświadczenie zdobywałam w Polsce, głównie w obszarze psychologii klinicznej i we Francji, w zakresie pomocy psychologicznej dla kobiet w ciężkiej sytuacji życiowej i ich dzieci. Obecnie jestem w procesie certyfikacji trenerskiej w warszawskim Laboratorium Psychoedukacji, biorę udział w konferencjach, publikuję artykuły naukowe o tematyce psychologiczno - kulturowej. Jestem związana również zawodowo z Fundacją Spotkanie i Tworzenie, gdzie tworzę i koordynuję warsztaty dla różnych grup wiekowych z obszaru edukacji kulturowej.

W Poradni Monar zajmuję się prowadzeniem grupy dramaterapeutycznej dla młodzieży.