Aleksandra Gierczyk

Terapeuci

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

W Poradni Monar w Poznaniu pracuję od 2016 roku. Prowadzę konsultacje diagnostyczne, psychoterapię indywidualną z osobami uzależnionymi, a także bliskimi osób uzależnionych. Współprowadzę Grupę Pogłębioną dla osób uzależnionych i Grupę Młodzieżową.

Ukończyłam studia magisterskie - psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (certyfikat nr SP/1649/2019). Obecnie rozwijam swoje umiejętności w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem w stałej superwizji. W pracy terapeutycznej najbliższe jest mi podejście psychodynamiczne. Poza Poradnią pracuję w Centrum Praw Kobiet w Poznaniu.

 

Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całążnicę.”

VIRGINIA SATIR