Agnieszka Gasperowicz

Terapeuci

Socjolog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień

Jestem magistrem socjologii  na UAM, certyfikowaną przez krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii specjalistką psychoterapii uzależnień oraz absolwentką 4-letniej szkoły psychoterapii, posiadającą Certyfikat TA 101 Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, m.in. z psychoterapii humanistyczno- doświadczeniowej w leczeniu osób uzależnionych, pracy z traumą w leczeniu osób uzależnionych, uzależnień behawioralnych i dialogu motywującego.

W Poradni Monar w Poznaniu prowadzę terapię indywidualną osób uzależnionych od substancji i zmagających się z problemami behawioralnymi  m. in. z hazardem i zaburzeniami odżywiania, a także terapię dla osób zmagających się z trudnościami związanymi z relacjami z osobami uzależnionymi. Współprowadzę grupy terapeutyczne:  pogłębioną dla osób uzależnionych od substancji i grupę wsparcia dla członków rodzin z uzależnieniem behawioralnym.