Adrianna Wolszczak-Kordulewska

Terapeuci

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność: psychoterapia zaburzeń
psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jestem również absolwentką Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień Care
Brok, gdzie odbyłam całościowe szkolenie przygotowujące do pracy z osobami uzależnionymi oraz
rodzinami i bliskimi tych osób, a także szkolenie przygotowujące do pracy z osobami chcącymi
ograniczyć swoje picie (Program Ograniczania Picia). Szkolenia te są akredytowane przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Posiadam certyfikat Specjalisty Terapii
Uzależnień, wydany przez PARPA (certyfikat nr 2051).
Obecnie swoje umiejętności rozwijam poprzez naukę w Studium Psychoterapii prowadzonym przez
Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Szkolenie to przygotowuje do pracy w nurcie
psychodynamicznym. Posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego (PTP) i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jestem członkiem Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.