Rafał Rytwiński

Terapeuci

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w procesie szkolenia w Ośrodku INTRA certyfikowany realizator Programu CANDIS 

W pracy jest mi bliskie podejście integracyjne – humanistyczno-doświadczeniowe, korzystam także z nurtu terapii behawioralno-poznawczej. Pomagam w problemach i kryzysach wynikających z używania substancji psychoaktywnych, oraz zaburzenia zachowań. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi, członkami rodzin osób doznających kryzysu.

Z zamiłowania jestem pszczelarzem, prowadzę własną pasiekę, wiele podróżuję i z zachwytem powracam na Wschodnią Syberię w okolice Bajkału.