07 grudzień

Działamy w czasach epidemii

Poradnia pozostaje otwarta przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Prosimy o zakrywanie ust oraz nosa, a także o dezynfekcję rąk po wejściu do budynku. Umówieni pacjenci proszeni są o oczekiwanie na terapeutę w poczekalni i ograniczenie kontaktu z sekretariatem w celu minimalizowania ryzyka.
Rejestracja wizyt odbywa się telefonicznie. Pacjentom z objawami zakażenia lub przebywającym na kwarantannie umożliwiamy teleporady z terapeutami, lekarzem psychiatrą lub prawnikiem. 
Sekretariat działa od 9.00 do 14.00. 

04 listopad

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW

W roku 2019 prowadzimy program GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania (Artur Sokołowski, Magdalena Müller -Ksycka)

04 listopad

GDY JEDZENIE STAJE SIĘ PROBLEMEM

W roku 2019 prowadzimy program GDY JEDZENIE STAJE SIĘ PROBLEMEM współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania (Katarzyna Adamska)

04 listopad

Program dla osób z UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI

W roku 2019 prowadzimy program dla osób z UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI i dla członków ich rodzin, współfinansowany przez KBPN. (prowadzący: Waldemar Nowak, Agnieszka Gasperowicz, Michał Świeboda, Agnieszka Gulczyńska, Rafał Rytwiński, Małgorzata Grabowska, lek. Sebastian Godlewski)

04 listopad

Program PRO FEEL

W roku 2019 prowadzimy program PRO FEEL, współfinansowany przez KBPN