04 listopad

Program dla osób z UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI

W roku 2019 prowadzimy program dla osób z UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI i dla członków ich rodzin, współfinansowany przez KBPN. (prowadzący: Waldemar Nowak, Agnieszka Gasperowicz, Michał Świeboda, Agnieszka Gulczyńska, Rafał Rytwiński, Małgorzata Grabowska, lek. Sebastian Godlewski)

04 listopad

Program PRO FEEL

W roku 2019 prowadzimy program PRO FEEL, współfinansowany przez KBPN